Coronamaatregelen voor de horeca (info 11/2021)

Coronamaatregelen voor de horeca (info 11/2021)

Welke maatregelen zijn van kracht voor mij als horeca-uitbater?

Zowel de binnen- als buitenactiviteiten mogen plaatsvinden volgens het sectorprotocol.

De toegang tot horecagelegenheden is afhankelijk van het voorleggen van een geldig Covid Safe Ticket dat op naam van de klant is gesteld.

In de besloten ruimten van eet- en drankgelegenheden van de horecasector, inclusief danscafés, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Die meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime is voorzien. Er dient minstens één meter aanwezig te zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, waar wordt gerookt en waar wachtrijen staan.
De richtnorm voor de luchtkwaliteit is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie.

Onder een “open terras” wordt verstaan: een onderdeel van een zaak uit de horecasector of een professionele traiteur- of cateringonderneming dat buiten gelegen is. Minstens een kant is volledig en altijd open en de lucht kan er vrij circuleren. De open zijde mag niet afgesloten worden, ook niet gedeeltelijk, bijvoorbeeld door een scherm of zonnewering.

Voor terrassen bij horecazaken in gesloten publieke ruimten, zoals winkelcentra, gelden dus dezelfde regels als voor de binnenruimten van horecabedrijven (met name de verplichting om de luchtkwaliteit te meten).

De verplaatsingen van de klanten worden zo georganiseerd dat elk contact met andere klanten en het personeel in alle omstandigheden tot een minimum beperkt wordt, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter.

Zelfs als het Covid Safe Ticket wordt gebruikt om toegang te verlenen tot de bedrijfsruimte, is het dragen van een masker of een stoffen alternatief verplicht voor alle klanten vanaf de leeftijd van 10 jaar. Het mondmasker kan worden afgezet terwijl u aan tafel of aan de bar zit. Personen die onmogelijk een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm kunnen dragen omwille van een beperking, gestaafd met een medisch attest, moeten niet voldoen aan die aanbeveling.

Het dragen van een mondmasker is ook verplicht voor iedereen die werkt in de horecazaak (horecaondernemer en personeel), ook in de keuken.

Buffetten kunnen zowel met bediening door het personeel als zelfbediening worden georganiseerd. De exploitant zorgt ervoor dat de klanten hun handen wassen of ontsmetten voordat zij aan het buffet gaan en dat zij een mondmasker dragen.

Het gebruik van kansspelen en caféspelen (biljart, snooker, kicker, darts, enz.) is toegestaan. Klanten mogen rechtstaan om te spelen.

Er is niet langer een verplichting om klantgegevens te registreren.

Het collectieve gebruik van waterpijpen is verboden in ruimtes die publiek toegankelijk zijn.

Hotels en andere accommodaties

De horecadiensten en bars worden georganiseerd volgens de richtlijnen van het horecaprotocol.

Er is niet langer een verplichting om klantgegevens te registreren.

Alle logiesvormen (Airbnb, vakantiehuisjes …) mogen openen als de geldende protocollen nageleefd worden. Collectieve/gemeenschappelijke eet- en drinkruimten zijn onderworpen aan de voor de horecasector geldende regels uit het protocol.

Vakantieparken, bungalowparken en campings mogen openen, inclusief hun gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en eetruimtes.

Publieke binnen- en buitenzwembaden mogen openen als ze de voorwaarden uit het protocol voor zwembaden respecteren.

Discotheken en dancings mogen heropenen op voorwaarde dat de toegang wordt georganiseerd volgens de afspraken in het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.