Coronamaatregelen voor handelaars (info 11/2021)

Coronamaatregelen voor handelaars (info 11/2021)

Waar dien ik als handelaar rekening mee te houden?

Sinds 20 november 2021 werden de coronamaatregelen aangescherpt..
Het dragen van een mondmasker of een alternatief in stof dat de mond, de kin en de neus bedekt is verplicht in winkels en winkelcentra voor iedereen vanaf 10 jaar (ook voor het personeel), zelfs als het Covid Safe Ticket wordt gebruikt om toegang te verlenen tot het verkooppunt.

Voortaan kunnen de regels per regio, provincie of gemeente verschillen, afhankelijk van de gezondheidssituatie.

Lees de gids van FOD Economie met tips om een winkel veilig te openen.

Detailhandel

Als een masker dragen door medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm worden gebruikt. Personen voor wie het onmogelijk is om een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan de eventuele wettelijke bepalingen van een verplichting om een mondmasker te dragen.

Alle winkels, ook nachtwinkels, mogen openen tijdens hun gebruikelijke openingsuren en -dagen. Overal moet het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen groepen personen (personeel en klanten) gegarandeerd worden, ook aan de buitenkant van de winkel.

Verkoopacties op de openbare weg of in de gangen van winkelcentra zijn toegelaten. Uitstallingen, vlaggen of andere objecten zijn er niet toegestaan.

Als de openbare orde of het algemeen belang dat vereist, kan de burgemeester de nodige politiemaatregelen bevelen.

Markten en ambulante activiteiten

Markten, brocantes, rommelmarkten, jaarmarkten en kermissen zijn toegelaten onder bepaalde voorwaarden die de sociale afstand en handhygiëne garanderen en onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid.

Er is geen beperking meer op het aantal toegelaten personen dat de markt of de kermis mag betreden. Maar als er op een bepaald moment meer dan 5.000 bezoekers zijn, stelt de organisator een eenrichtingsverkeersplan op, met afzonderlijke toe- en uitgangen.

Bij elke kraam, kermisattractie of stand worden producten voor de handhygiëne voorzien.

Het dragen van een mondmasker is niet verplicht, noch voor marktkramers, foorkramers en hun personeel, noch voor hun klanten. Gemeentelijke, provinciale of regionale overheden kunnen het dragen van een mondmasker wel verplichten.

Kerstmarkten en winterdorpen worden als evenementen beschouwd. Dat betekent dat het gebruik van het Covid Safe Ticket en het dragen van een masker verplicht zijn (behalve voor kinderen jonger dan 10 jaar) zodra er meer dan 50 mensen binnen of meer dan 100 mensen buiten zijn.

Het nuttigen van voedsel en drank is op de markten toegestaan, mits het voor horecagelegenheden geldende protocol in acht wordt genomen.