Financiële maatregelen (mei 2020)

Premies, uitstel van betalingen en dergelijke om financiële ademruimte te geven.

1. Belastingen en retributies

Een eerste groep financiële maatregelen heeft betrekking op de kwijtschelding, uitstel van betaling, verlaging, … m.b.t. belastingen en retributies.

Lees ook de algemene richtlijnen m.b.t. wijzigingen aan belasting- en retributiereglementen van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Horecaterrassen

 • Borgloon/Hasselt/Diepenbeek/Tongeren: geen terrasbelasting
 • Bree: vrijstelling voor betaling van de terrasvergunning voor het komende seizoen
 • Maaseik: betaaltermijnen terrasvergunningen worden verlengd

Inname openbaar domein

 • Genk: terugstorting en geen nieuwe inning voor ambulante handel
 • Lanaken: vrijstelling van belasting voor alle sectoren met inbegrip van de terrassen gedurende het hele kalenderjaar 2020
 • Beringen: belasting wordt niet geïnd gedurende de “lock down”

Standgeld voor markten/kermissen

 • Genk: terugstorting en geen inning tot einde maatregelen
 • Beringen/Bilzen/Diepenbeek/Lanaken/Tongeren/Zonhoven: standgeld voor de wekelijkse markten wordt opgeschort
 • Peer: geen standgeld voor markthouders tweede kwartaal

Toeristenbelasting

 • Bocholt: kampeerbelasting Goolderheide worden pas in het najaar geïnd.
 • Peer: verblijfsbelasting tien/twaalfde in 2020

Algemene lokale bedrijfsbelastingen

 • Beringen: schort belastingen op
 • Bocholt: inkohiering van de belastingen “algemene diensten voor rechtspersonen” en  “algemene diensten voor gezinnen” (waaronder handelaars/zelfstandigen zonder rechtspersoonlijkheid)
 • Genk: tax holiday voor bedrijven, handelsazeken en horeca - verblijfstaks, de belasting op commerciële ruimtes en de nieuwe oppervlaktebelasting vallen weg.
 • Pelt/Tongeren: uitstel tot min. 2 maanden na opheffing maatregelen
 • Zonhoven: dienstenbelasting, reclamebelasting en kohier voor ondernemersbelasting worden opgeschort

2. Verhuringen, concessies, terbeschikkingstellingen

 • As/Kinrooi/Pelt: geen concessies en huurgelden voor handelaars en/of horecazaken en/of verenigingen voor de periode waarin de federale en Vlaamse maatregelen van kracht zijn
 • Borgloon: voetbalverenigingen betalen geen huur voor velden in 2020
 • Hamont-Achel: ondernemers die huren van de stad krijgen betalingsuitstel
 • Lanaken: horecauitbaters die gemeentelijke panden huren worden vrijgesteld van huurgelden (minstens 1 kwartaal)
 • Leopoldsburg: huurgelden van gemeentelijke gebouwen worden niet geïnd voor de periode waarin de federale en Vlaamse maatregelen van kracht zijn
 • Maasmechelen: alle gemeentelijke retributies, concessievergoedingen en huurgelden worden kwijtgescholden voor de periode waarin de federale en Vlaamse maatregelen van kracht zijn
 • Peer: vrijstelling gebruiksrechten of consessies of huur aan partner-ondernemingen gedurende twee maanden

  Horeca Vlaanderen stelt templates ter beschikking aan horecaondernemers i.f.v. hun onderhandelingen met de verhuurders van hun horecapand.

3. Premies en subsidies

 • Borgloon: aanvullende premie aan lokale handelaars en zelfstandigen. Zaken die volledig moesten sluiten ontvangen 500 euro, anderen 250 euro + de werkingstoelage van erkende verenigingen (sport, cultuur, jeugd en senioren) wordt voor 2020 verhoogd met 50% (t.o.v. werkingstoelage 2019)
 • Heers: Iedere zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep in hoofdberoep die wegens de coronacrisis zonder inkomsten komt te zitten, krijgt een ondersteuningspremie van 300 euro
 • Maasmechelen: fonds voor verenigingen die financiële hulp nodig hebben
 • Maasmechelen: forfaitaire tegemoetkoming van 200 euro voor horeca-uitbaters om bij de heropening een extraatje (stukje taart, hapje,...) aan te bieden
 • Peer: éénmalige subsidie verblijfsaccommodaties

4. Cadeaubonnen

Om middelen te genereren voor de lokale handel en/of horeca:

 • Genk: elke inwoner krijgt een 'Genker cheque' t.w.v. 45 euro te spenderen bij de lokale handelaars, diensten, bedrijven of horeca
 • Hasselt: elke inwoner een horecabon t.w.v. 5 euro te spenderen bij de Hasseltse horeca na de coronacrisis
 • Heers: Iedere inwoner krijgt midden juni een aankoopbon t.w.v. 10 euro om te spenderen bij de lokale handelaars + verenigingen aangesloten bij een adviesraad die voor max. 300 euro aankopen bij lokale handelaars krijgen de helft van hun aankopen terugbetaald door de gemeente
 • Leopoldsburg: vervaldatum van gemeentelijke cadeaubonnen wordt verlengd
 • Maasmechelen: elk gezin ontvangt een geschenkbon t.w.v. 10 euro te spenderen bij de lokale handelszaken
 • Peer: WinkelPEER-waardebon t.w.v. 40 euro per gezin.
 • Tongeren: elk gezinshoofd ontvangt 3 geschenkbonnen t.w.v 5 euro. Per persoon ten laste komt hier een bon van 5 euro bij om te spenderen bij de lokale handelaars
 • Zutendaal: middenstandbon t.w.v. 5 euro voor elke inwoner + bon voor toegang of horeca Lieteberg

5. Betalingstermijn

 • Leopoldsburg: betaaltermijn onbetaalde facturen wordt met 30 dagen verlengd. Aanmaningen tot betalingen worden voorlopig niet verstuurd.
 • Pelt: aanmaningen tot betaling en dwanguitvoeringen via de deurwaarder bij lokale ondernemers worden voorlopig uitgestel + flexibiliteit in openstaande afbetalingsplannen
 • Zonhoven: facturen gericht aan gemeente van lokale ondernemingen worden versneld betaald

6. Varia

 • Bilzen: alle Limburgers die inkopen doen in de deelgemeenten of het centrum van Bilzen, maken in juni kans om de aankopen terug te verdienen. De stad wil zo terug de lokale handelaren een boost geven.
 • Maasmechelen: wedstrijd 'Lokaal Kopen' waarbij tien elektrische fietsen en één wagen worden verloot.

Op zoek naar meer inspiratie? Surf dan eens naar de webpagina van UNIZO ‘Wat kunnen steden en gemeenten doen om ondernemers te helpen?’

UPDATE 14.05 - 10u00