Heropening van de handel (info 05/2020)

Heropening van de handel (info 05/2020)

Hoe bereid ik mij als handelaar voor?

Op 11 mei zullen ook de winkels heropenen. Deze heropening zal moeten plaatsvinden met strikte inachtneming van de volgende regels:

  • Net als voor de winkels die al open zijn – zal slechts 1 klant per 10m² worden toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.
  • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
  • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Om zelfstandigen en handelaars te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, publiceert de FOD Economie een praktische gids en communicatiekit waarmee handelaars hun klanten in het verkooppunt en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, kunnen informeren.

Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om de ruimtes en het klantenverkeer in de winkels te helpen organiseren (pictogrammen, wegwijzers, enz.

Heropstart ambulante handel

De openbare markten mogen onder welbepaalde voorwaarden weer open. De Nationale Veiligheidsraad rekent in belangrijke mate op de gemeenten om de nodige maatregelen te nemen, zodat deze heropstart vlot en veilig kan verlopen. Bij grotere markten zullen de gemeenten ook keuzes moeten maken om het maximum aantal toegelaten kramen (50) niet te overschrijden.

De marktkramers die niet kunnen deelnemen aan de markt of die hun standplaats op het openbaar domein niet mogen innemen van de gemeente, komen in aanmerking voor de Corona hinderpremie – dagpremie.