Heropening van de horeca (info 10/2021)

Heropening van de horeca (info 10/2021)

Welke maatregelen zijn van kracht voor mij als horeca-uitbater?

  • Activiteiten mogen binnen en buiten plaatsvinden, overeenkomstig het sectorprotocol.
  • Er zijn geen beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien, vervalt.
  • Het dragen van een mondmasker is niet langer verplicht, maar blijft sterk aanbevolen voor klanten (ouder dan 12 jaar) als ze niet aan tafel of aan de bar zitten. Als dat om medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm worden gebruikt. Mensen die door een door een medisch attest gestaafde handicap geen masker, stoffen alternatief of gelaatsscherm kunnen dragen, zijn niet aan deze verplichting gebonden.
  • Het dragen van een mondkapje wordt ook aanbevolen voor iedereen die in de horeca werkt (operator en medewerkers). Als een masker om medische redenen niet kan worden gedragen, kan een gelaatsscherm worden gebruikt.
  • Het gebruik van kans- en caféspelen (biljart, snookers, kickers, darts, etc.) is toegestaan. Klanten mogen die spelen rechtstaand spelen.
  • Collectief/gemeenschappelijk gebruik van waterpijpen is verboden in ruimtes die publiek toegankelijk zijn.
  • In de besloten ruimten van eet- en drankgelegenheden van de horecasector, inclusief danscafés, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Die meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime is voorzien.De richtnorm voor de luchtkwaliteit is 900 ppm CO2
  • Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 12 mei 2021 over de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.Wanneer de waarde van 1.200 ppm overschreden wordt, dient de uitbater bovendien te voorzien in een erkend systeem voor die luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.
  • Voor terrassen bij horecazaken in gesloten publieke ruimten, zoals winkelcentra, gelden dus dezelfde regels als voor de binnenruimten van horecabedrijven (met name de verplichting om de luchtkwaliteit te meten).

Advies en ondersteuning

VLAIO formuleert op zijn website 10 regels voor horeca-ondernemers die een veilig horecabezoek moeten garanderen. Die richtlijnen zijn gebaseerd op de 'Gids voor een veilige heropstart van de horeca' van de FOD Economie, die de preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen restaurateurs/café-uitbaters, hun personeel en hun klanten bevat.