Onderzoek Corona impact (info 05/2020)

Onderzoek Corona impact (info 05/2020)

Wat is de impact van Corona op de e-commerce bij de handel en horeca?

Bevraging - Welke impact heeft Corona op de middenstand

De Coronacrisis raakt de retail- en horecasector zeer hard. Hoe gaan de ondernemers met deze crisis om? En hoe ziet de toekomst er voor deze sectoren uit? Om dit te onderzoeken heeft de UAntwerpen een enquête ontwikkeld die zich richt tot de handelaars.
Deze enquête meet het omzetverlies en de eventuele opening van nieuwe verkoopkanalen (e-commerce). Ze brengt ook de moeilijkheden die de ondernemer hierbij ondervindt in kaart. De enquête polst op het einde naar het belang van de fysieke winkel in de toekomst en houdt bij deze vragen ook specifiek rekening met de locatie van de zaak binnen de stad of gemeente.

Door deel te nemen aan de bevraging zorg je ervoor dat de nauwkeurigheid van de studie wordt vergroot. De uiteindelijke resultaten zullen door de UAntwerpen op een seminarie voor steden en gemeenten gepresenteerd worden.

Individuele resultaten voor de gemeente kunnen ook aangevraagd worden via de infopagina.