Vlaamse steunmaatregelen (info 05/2021)

Vlaamse steunmaatregelen

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.

1. Winwinlening en vriendenaandeel

Winwinlening werd versterkt

Sinds 2006 kunnen vrienden en familie aan kmo's een winwinlening verstrekken. Een particulier krijgt daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven. Omdat het in deze coronacrisis voor veel ondernemers moeilijk is om alle facturen te blijven betalen, werd deze lening versoepeld.

Vriendenaandeel

Met het Vriendenaandeel moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om rechtstreeks kapitaal te investeren in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), gevestigd in het Vlaamse Gewest. De particuliere investeerder (vriendenaandeelhouder) krijgt in ruil gedurende 5 jaar een belastingkrediet van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag. Een kmo kan zo tot € 300.000 extra kapitaal ophalen.

2. Overheidsleningen (werkkapitaal, handelshuur) uitgebreid

Corona-lening (achtergestelde lening op 3 jaar)

Om zelfstandigen en kmo's gevestigd in het Vlaams Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven, voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum € 25.000 en maximum € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt). De voorwaarden en intrestvoet verschillen per doelgroep.

Handelshuurlening

Huurders die door liquiditeitsproblemen moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen kunnen een handelshuurlening aanvragen, waarbij de Vlaamse overheid maximaal 4 maanden huur voorschiet, op voorwaarde dat de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Ook de evenementensector kan hier gebruik van maken. Je kan deze lening aanvragen tot 1 juli 2021.

Heropstarlening voor ondernemingen

Binnenkort kan je bij VLAIO een herstartlening of heropstartlening aanvragen. Via de heropstartlening kunnen kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten. De herstartlening is een lening van minimum € 10.000 met een rentevoet van 1% en een looptijd van 2 of 3 jaar. De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12de maand.

3. Overheidswaarborgen uitgebreid

COVID-19 waarborg (Gigarant)

Voor financieringsbehoeften van meer dan € 1,5 miljoen voorziet Gigarant (Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen) in deze crisisperiode een tijdelijk aangepaste COVID-19 waarborg tot 15 april 2021, die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige € 1,5 miljard naar € 3 miljard.

4. Coronapremies VLAIO

Steun voor de maand mei tot en met juni 2021

Ook voor de maand mei en juni 2021 wordt er steun voorzien:

Vlaams Beschermingsmechanisme 8 (steunperiode 1/5 t.e.m. 31/5/2021): Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand mei 2021 kunnen 10% steun bekomen van de omzet van mei 2019. De indieningsperiode van de aanvragen zal lopen van 7 juni tot en met 5 juli.

Vlaams Beschermingsmechanisme 9 (steunperiode 1/6 t.e.m. 30/6/2021): Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand juni 2021 kunnen 10% steun bekomen van de omzet van juni 2019. De indieningsperiode van de aanvragen zal lopen van 6 juli tot en met 6 augustus. De regeling wordt nu aan de Europese Commissie ter goedkeuring voorgelegd.

5. Globalisatiemechanisme

Zeer zwaar getroffen ondernemingen zullen via het globalisatiemechanisme steun kunnen aanvragen. De steun bedraagt 10% van de omzet in de periode van 1 april tot en met 31 december 2019, met aftrek van de al ontvangen premies. De steun kan worden aangevraagd vanaf 1 april tot en met 30 september 2021.