Vlaamse steunmaatregelen (info 11/2021)

Vlaamse steunmaatregelen

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.

Advies en opleidingssteun uitgebreid

  • externe opleidingen of advies rond risicoanalyses en preventie via de de kmo-portefeuille.
  • steun om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen.en daaropvolgend verbeteracties op te stellen via werkbaarheidscheques
  • gratis opleidingen bij VDAB wanneer je gebruik maakt van het crisis-overbruggingsrecht of je een faillissementsprocedure hebt lopen

Sectorale steun

Afzonderlijke steunmaatregelen voor sectoren die zwaar te leiden hebben onder de coronacrisis

Steunmaatregelen gericht op tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap

  • Transitiepremie naar ondernemerschap: Deze premie voor werkzoekende 45-plussers wil de overstap naar zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Vanwege de crisis werden de termijnen voor de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldigheidsduur van het verplichte prestarterstraject verlengd tot 30 juni 2020:

    Wie start in een sector die verplicht gesloten is door de coronamaatregelen krijgt momenteel 3 maanden extra om op te starten na het doorlopen van het prestarterstraject (dus 9 maanden). Deze maatregel is bovendien verruimd en geldt tot en met 31 maart 2022 ook voor jongere werkzoekenden.
  • De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen: Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten zelfstandigen met een arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden. Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zij ook in de toekomst beroep kunnen doen op deze premie. Deze maatregel is ook in 2021 geldig.

Steun voor internationalisering

Steun Flanders Investment & Trade (FIT)

FIT lanceerde in september een tweede oproep Starterspakket Internationalisering. FIT mikt met deze steunmaatregel vooral op innovatieve ondernemingen die starten met exporteren. Ook in het voorjaar van 2022 wordt er nog een oproep voorzien.

Winwinlening werd versterkt

Vrienden en familie die aan kmo's een winwinlening verstrekken krijgen een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven. De lening werd tijdens de coronacrisis versoepeld.

Vriendenaandeel

Met het Vriendenaandeel kunnen particulieren rechtstreeks kapitaal investeren in kmo’s. De particuliere investeerder (vriendenaandeelhouder) krijgt in ruil gedurende 5 jaar een belastingkrediet van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag. Een kmo kan zo tot € 300.000 extra kapitaal ophalen.

Welvaartsfonds

Dit investeringsfonds wil de Vlaamse bedrijven door de crisis loodsen en tegelijk helpen om meer aandacht te geven aan een duurzame bedrijfsvoering..Het fonds verstrekt kapitaal, quasi-kapitaal en achtergestelde leningen van minimum € 1,25 miljoen tot maximum € 50 miljoen aan bedrijven, start-ups uitgezonderd.