Provinciale ondersteuning

Werkinstrumenten voor lokaal beleid

Met ongeveer 17 000 handelspanden, 15.000 zelfstandigen en meer dan 27.000 loontrekkenden in de horeca en detailhandel, is de detailhandel een cruciale speler voor de Limburgse economie. De aanwezigheid van goed draaiende winkels en horecazaken is voor de Limburgse centra van bijzonder belang.

De provincie de Limburgse steden en gemeenten ook in deze moeilijke tijden ondersteunen in hun ambitie om een succesvol detailhandelsbeleid mogelijk te maken.

Hiervoor worden diverse werkinstrumenten, waaronder Locatus Online, RetailCompass en de feitenfiches detailhandel aangeboden.