Vlaamse steunmaatregelen (info 04/2022)

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis, heeft de Vlaamse overheid een aantal steunmaatregelen uitgewerkt en van verschillende bestaande subsidies, waarborgen en leningen de voorwaarden versoepeld.

Vlaams beschermingsmechanisme 12

Het Vlaams beschermingsmechanisme 12 is er voor bepaalde ondernemingen die door de exploitatiebeperkingen ingevolge de coronamaatregelen een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen binnen de subsidieperiode van het eerste kwartaal van 2022 ten opzichte van de referentieperiode in 2019. Bijkomend moet er een omzetdaling van minstens 30% over het volledig eerste kwartaal 2022 aangetoond worden.
De steun bedraagt 10% (voor zelfstandigen in bijberoep wordt de steun gehalveerd) van de omzet, beperkt tot bepaalde drempels.

Een aanvraag indienen kan vanaf 1 april tot en met 16 mei 2022, 20u. Dit is enkel online mogelijk! Meer informatie is beschikbaar op de website van VLAIO Vlaams Beschermingsmechanisme 12.

Overbruggingslening

Met de overbruggingslening wil de Vlaamse Regering een aangepast financieringssysteem opzetten voor bedrijven die zwaar getroffen zijn door de Covid-19 uitbraak. Via de overbruggingslening kunnen Vlaamse kmo's investeringen financieren die ze moeten doen voor het meten en beheersen van de luchtkwaliteit (CO2-meters en ventilatie) of andere duurzame goederen, het vernieuwen van onverkochte voorraden en voor het dekken van andere doorlopende vaste kosten zoals handelshuur en diensten, herbevoorrading en de heropstart van activiteiten van steunaanvragers. De rente bedraagt 1%. De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000 en tot 36 maanden voor leningen van meer dan € 50.000.

Deze maatregel kan je aanvragen sinds maandag 28 februari, 14u. Dit tot de budgettaire middelen uitgeput zijn.

Meer informatie is beschikbaar op de website van VLAIO Overbruggingslening

Globalisatiemechanisme

Net zoals in 2020 wordt voor 2021 een globalisatiemechanisme uitgewerkt voor gezonde bedrijven die ten gevolge de coronamaatregelen zware omzetverliezen van meer dan 60% over het ganse jaar hadden.

Deze maatregel is nog niet operationeel. Deze maatregel wordt nog aangemeld bij de EU in het kader van staatssteunregels. Pas na goedkeuring door Europa kan de Vlaamse Regering een definitieve beslissing nemen en kan de steunmaatregel door VLAIO uitgewerkt worden.

Gratis opleidingen bij VDAB

Veel zelfstandigen hebben door de coronacrisis te kampen met financiële problemen waardoor velen van hen op zoek gaan naar een andere zelfstandige activiteit of een andere job. Het volgen van verschillende opleidingen kan hen helpen om die stap te zetten en om gemotiveerd en geïnformeerd te blijven. Daarom worden de opleidingen bij VDAB gratis ter beschikking gesteld:

Maak je gebruik van het crisis-overbruggingsrecht of heb je een faillissementsprocedure lopen? Dan kan je gratis een VDAB-opleiding volgen in een opleidingscentrum. VDAB betaalt je inschrijvingsgeld en leermateriaal terug.

Maak je gebruik van het klassiek overbruggingsrecht of kan je bewijzen dat je geen inkomen meer hebt uit je zelfstandige activiteit? Dan betaalt de VDAB je inschrijvingsgeld en leermateriaal terug, je verplaatsingskosten en de kosten voor kinderopvang.

Meer informatie op de website van VDAB